Canon-pad de Beemster
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

  2. Dit werd eerst aangelegd rond het meer.

  7. Stuk land dat vroeger water is geweest.

      Het water is eruit gepompt.

  8. Op deze lijst staan alle dingen waarvan

      de UNESCO vindt dat ze bij de belang-

      rijkste plekken van de wereldgeschie-

      denis horen en bewaard moeten blijven.

10. In deze provincie ligt de Beemster.

11. De achternaam van de man die de

      leiding had bij het leegpompen van de

      Beemster.

12. Bekende polder bij Rotterdam.

 

1. In zoveel stukjes land werd de Beemster

    verdeeld.

3. Deze mensen en bestuurders uit Amster-

    dam wilden een groot stuk land droog-

    maken.

4. Een rij molens, die - steeds een stapje

    hoger - het water van het meer in een

    paar keer naar de ringvaart brengen.

5. Deze pompten het water uit het meer.

6. Andere bekende polder in het midden van

    Nederland.

9. Dit moest verbouwd worden op het

    nieuwe land.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen en online oefenen. Tafels, optellen, aftrekken, cijferen, stipsommen en meer.
(Advertentie voor leraar of ouder)