Canon-pad de Beemster
 
(Advertentie)
Displayposters basisonderwijs
Presenteer de collectie van de Bibliotheek op school met 23 aansprekende thema's! € 43.
(Advertentie)

  2. Dit werd eerst aangelegd rond het meer.

  7. Stuk land dat vroeger water is geweest.

      Het water is eruit gepompt.

  8. Op deze lijst staan alle dingen waarvan

      de UNESCO vindt dat ze bij de belang-

      rijkste plekken van de wereldgeschie-

      denis horen en bewaard moeten blijven.

10. In deze provincie ligt de Beemster.

11. De achternaam van de man die de

      leiding had bij het leegpompen van de

      Beemster.

12. Bekende polder bij Rotterdam.

 

1. In zoveel stukjes land werd de Beemster

    verdeeld.

3. Deze mensen en bestuurders uit Amster-

    dam wilden een groot stuk land droog-

    maken.

4. Een rij molens, die - steeds een stapje

    hoger - het water van het meer in een

    paar keer naar de ringvaart brengen.

5. Deze pompten het water uit het meer.

6. Andere bekende polder in het midden van

    Nederland.

9. Dit moest verbouwd worden op het

    nieuwe land.

(Advertentie)
Displayposters basisonderwijs
Presenteer de collectie van de Bibliotheek op school met 23 aansprekende thema's! € 43.
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
IJskoude Hardware Winterdeals
Toe aan nieuwe hardware? Voor klassen, leerkrachten én directie. Winterdeals van De Rolf groep.
(Advertentie)