Canon-pad de Beemster
 
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)
(Advertentie)
26000 gezichten in de klas
Geef 3 lessen over jonge vluchtelingen op zoek naar veiligheid.
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
Apple Hardware winterdeals
Is jouw school klaar voor 2024? Ontdek deApple-bundels bij de Rolf groep!
(Advertentie)

Gebruik de leesteksten voor groep 7-8 en/of het voortgezet onderwijs om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.

Gebruik de clips die hieronder staan om antwoorden te vinden.

1. De Beemster - Klokhuis Canon-clip

2. De Beemster

- De eerste grote polder van Nederland
3. De Beemster 

- Werelderfgoed - Schooltv/Klokhuis

4. Het ontstaan en de inrichting van Nederland

5. Het ontstaan van de Beemster

- Vier jaar lang malen
6. Waterbeheer van de Beemster

7. De Beemster - Een 17e eeuwse polder

8. De molengang

9. Polders in laag-Nederland
10. Molens en boezems